29. feb, 2012

Start av valpe og nybegynnerkurs

Torsdag 1.mars starter vi opp med nytt valpe og nybegynnerkurs. Det er stor pågang etter å få gå på kurs, det er kjekt. Kurset går over 9 kvelder hvor første kurskveld er teori uten hund.

6 medlemmer har tatt teoridelen av instruktørutdannelsen, de skal være med som hjelpeinstruktører på kursene. Det blir kjekt for oss og klubben når vi blir flere som kan dele på ansvaret for å lede kurs.

Det er trivligere å arrangere kurs på våren enn vinteren. Nå er blir det lysere om kveldene for hver uke som går. Da er det lettere å motivere seg for kurskveldene. temperaturen blir også bedre.