Oppdretterskolen

I løpet av 2011 og 2012 har jeg gjennomført del 1 og del 2 av oppdretterskolen

Gjennomført oppdretterskolen 17 og 18 november 2012

Gjennomført første kurs oppdrettskolen 17 og 18 september 2011