Alva født 29.4.2021

Tolleråsens Fair Lady, Alva

Født  29.4.2021

PRA :B

CEA : N/N

DE: clear

JADD: N/N ( Normal)

HD:

AD

Alva tok appell merket april 2021